cilvēku paštaisīta enciklopēdija lērums krietnas informācijas, daudzās valodās, arī latviski, tomēr (laikam jau pateicoties latvieša privātīpašnieciskajai dabai, kas kavē dalīties ar citiem par velti) te paīsi ...