Čainleteri

From Lurkmore.lv
Jump to navigation Jump to search

vēstules, kuras ir jāpārsūta 10 citiem un jāvēlas vēlēšanās, kura piepildīsies ja izsūtīsi 10 vēstules